Մայրենի 3.02

 1. Տեքստից դուրս գրեք ահաբեկվել, շտապ և պինդ բառերի հոմանիշները:
  ահաբեկվել – գիշատչի
  շտապ – արագորեն
  պինդ – ամուր
 2. Տեքստից դուրս գրեք մեկ պարզ բառ և դրանով կազմեք մեկական բարդ և ածանցավոր բառեր:
  մարմին – մարմնամարզություն – մարմնային
 3. Տեքստից դուրս գրեք հոգնակի երկու գոյական և դրանցով նախադասություն կազմեք:
  կենդանիներ, փշեր
  Ոզնիները իրենց փշերով պաշտպանվում են ուրիշ կենդանիներից։
 4. Որովհետև, եթե, բայց, իսկ, և շաղկապներով կազմեք մեկական նախադասություն:
  Ես այսօր դպչրոց չեմ եկել որովհետև հիվանդ եմ եթե լավ զգամ և դեղերս ուտեմ վաղը կգամ իսկ եթե վատ զգամ տանը կմնամ։Բայց չեմ ուզում բացակայալ։
 5. Ոզնին ինչո՞վ է պաշտպանվում:
  փշերով
 6. Կենդանիների պաշտպանվելու ուրիշ ի՞նչ միջոցներ գիտեք, օրինակ՝ այծը պաշտպանվում է պոզերով…
  Գայլը թաթերով և սուր ատամներով, օձը երկար մարմնով և թույնավոր խայթելով։
 7. Ինչո՞ւ է աղվեսը ոզնուն գլորելով ջուրը գցում:
  Փշերով չի կարողանում պաշտպանվել։

Մայրենի 15.03

1․ Գոյականներին ինչպիսի՞ հարցին պատասխանող բառեր ավելացրեք:
Քույր – սիրուն քույր, եղբայր – անշնորք եղբայր, մայր – կեղեցիկ մայր, հայր – ուժեղ հայր, տատիկ – ցածրահասակ տատիկ, պապիկ – բարձրհասակ պապիկ։

2Տառերը դասավորեք, որ բառեր ստացվեն:

Ղքաաք – քաղաք, նդաակ – դանակ, կմրայի – մայրիկ, յլսու – լույս, րմքաու – մաքուր, քտա – տաք, նքաոն – քանոն, րիչգ – գրիչ, ջիչղկ – չղջիկ, րաջ – արջ:

3Հարցում արտահայտող բառի փոխարեն գրեք գոյականները:

Հեռանալ ինչի՞ց

Սեղան, քաղաք, մեքենա, աթոռ, սենյակ, պատ:
Հեռանալ սեղանից։
Հեռանալ քաղաքից։
Հեռանալ մեքենայից։
Հեռանալ աթոռից։
Հեռանալ սենյակից։
Հեռանալ պատից։

4Բարձրաձայն կարդացեք և պատասխանեք հարցերին

Շունը վազեց Շուշանի փոքր աղջկա ետևից:
Շունն ո՞ւմ ետևից վազեց:
Շունը վազեց Շուշանի փոքր աղջկա։

Շունը փոքրիկ Շուշանի երևից։
Շունն ո՞ւմ ետևից վազեց:
Շունը վազեց Փոքրիկ Շուշանի երևից։

Շուշանի փոքրիկ շունը վազեց տղայի ետևից։

Շունն ո՞ւմ ետևից վազեց:
Շուշանի Փոքրիկ շունիկը վազեց

Մայրենի 10.03

1. Բառերը տեղավորեք սյունյակներում:

Առատ, աղքատ, լվացվել, մոռանալ, խելագար, մարդ, շապիկ, մեքենա, բժիշկ, բուժել, լավություն, լավ, տխրություն, տխուր, տխրել, վազել, քաշել, տաքանալ, տաքություն, տաք, բողոքել, բողոք, չար, ծակել, ծուխ:

Ի՞նչԻնչպիսի՞Ի՞նչ անել  
 շապիկ
մարդ
մեքենա
բժիշկ
լավություն
տխրություն
տաքություն
ծուխ
բողոք
 Առատ
աղքատ
խելագար
լավ
տխուր
տաք
չար
 լվացվել
մոռանալ
բուժել
տխրել
վազել
քաշել
տաքանալ
բողոքել
ծակել

2. Բառերը տեղավորեք սյունյակներում:

Մարդ, վարորդ, քաղաք, դպրոց, աշակերտ, մայրիկ, մեքենա, հավ, լար, մայրամուտ, պահակ, երգչուհի, սահնակ:

Ո՞վԻ՞նչ
 Մարդ
վարորդ
աշակերտտ
մայրիկ
պահակ
երգչուհի։
 Քաղաք
դպրոց
մեքենա
հավ
լար
մայրամուտ
սահնակ։

3. Կետերի փոխարեն դրեք բառերը:

ճաշ , երախաները , գորտերով, մեքենան , կենդանիներ:

Անտառում ապրում են տարբեր կենդանիներ:

Արագիլը սնվում է գորտերով:

Մայրիկը խոհանոցում համեղ ճաշ է պատրաստում:

Եղբորս մեքենան երեկ փչացել էր:

Առավոտյան բոլոր երեխաները շտապում են դպրոց:

4․ Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ ծաղիկ-ածական
բ/երգ-գոյական
գ/մահճակալ-գոյական
 դ/գարուն-գոյական
ան սխալ է

Մայրենի 3.02

1. Պատասխանք հարցերին:

Քանի՞ մատ կա մարդու մեկ ձեռքին:
Մարդու մեկ ձեռքին կա հինգ մատ։

Որտե՞ղ են գտնվում մարդու աչքերը:
Մարդու աչքերը գտնվում են դեմքին։

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում կծել:
Մարդը կարողանում է կծել ատամներով։

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում լսել:
Մարդը կարողանում է լսել ականջներով։

Ինչո՞վ է մարդը կարողանում տեսնել:
Մարդը կարողանում է տեսնել աչքերով։

2. Տառերի տեղափոխությամբ ստացեք բառեր։

Բժաակ – բաժակ, ակբ – բակ, յլասակ – սայլակ, տքո – ոտք, ղաքաք – քազաք, ետտր տետր, իկղաջ – աղջիկ, ուսլամուտ – լուսամուտ։

3. Տեքստը կարդացեք և կատարեք առաջադրանքները։

Դելֆիններն ունեն 70-ից ավելի ատամ: Չնայած դելֆիններն ապրում են ջրում, բայց օդ են շնչում, սնվում են ձկներով, ունենում են 1 ձագ, որին 4–6 ամիս կերակրում են կաթով։ Խոշոր դելֆիններն ապրում են 50 տարի, իսկ մանրերը՝ 30 տարի։

Առաջադրանքներ

 1. Գծիկների փոխարեն գրեք բաց թողած տառերը։
 2. Քանի՞ ձագ են ունենում դելֆինները։
  Դելֆինները ունենում են 1 ձագ։
 3. Ո՞ր դելֆիններն են ապրում 50 տարի, իսկ որո՞նք են ապրում 30 տարի։
  Խոցոր դելֆինները ապրում են 50 տարի իսկ մանրերը 30 տարի։
 4. Ո՞ր կենդանիներն են 70-ից ավել ատամ ունենում։
  Դելֆինները։
 5. Տեքստից դուրս գրեք 5 գոյական։
  ատամ, ձագ, տարի, մանր, ձուկ։
 6. Տեքստից դուրս գրեք 3 բառ, որ սկսեն ձայնավորով, ավարտվեն բաղաձայնով։
  ատամ, ունեն, ապրում։

Մայրենի 2.03

1. Բառերը բաժանեք արմատների

Ձնեմարդ = ձյուն + մարդ

դասամատյան= դաս + մատյան

բարձրախոս= բարձր + խոս

գրչատուփ= գրիչ + տուփ

ցուցամատ= ցույց + մատ

ոտնահետք= ոտք + հետք

մանուշակագույն= մանուշակ + գույն

վարդակակաչ= վարդ + կակաչ

բարձրաձայն= բարձր + ձայն

ժամացույց= ժամ

2. Ա շարքի բառերը միացրեք Բ շարքի մասնիկներին և նոր բառեր ստացեք:

Ա.Հաց, հայ, հնդիկ, հոտ, գոհ, գարուն

Բ.Եղեն, ան, դժ, ային, ստան, ուհի
հացեղեն, Հայաստան, գարնային, դժգոհ, անհոտ, հնդկուհի։

3. Շարունակեք նախադասությունները:

Արևը տաքացնում է, որովհետև տաք է։

Թռչունները թռչում են, երբ ուզեն։

Մարդիկ սիրում, որ Ամռանում շոք է։

Թիթեռները նստում են ծաղիկների վրա, քանի որ այնտեղ ուտելիք կա։

4․ Երկու սյունյակներից ընտրեք իմաստով իրար մոտ բառերը

որոնելԱկանջ դնել 
մտածելանխիղճ 
լսելանկուշտ 
դաժանմտորել 
շատակերՓնտրել, 

որոնել – փնտրել
մտածել – մտորել
լսել – ականջ դնել
դաժան – անխիղճ
շատակեր – անկուշտ

English 1.03

How often do you eat fruit? I usually eat fruit.
How often do you get up late? I always wake up late.
How often do you meet your friends after school? I sometimes meet up with my friends.
How often do you help with the chores? I usually help with chores.
How often do you play football? I always play football.

Մայրենի 1.03

1. Տառերի տեղափոխությամբ ստացիեˊք նոր բառեր։

Դրամ – դրամով, գրավ – գրավով, սրահ – սրահով, նյութ – նյութով, րաք – ռաքով։

2. Գրեˊք բառեր, որոնք՝

ա) սկսվում և ավարտվում են ձայնավորով
Արեգը քայլում եր այգու մեջ, ինքը շա՜տ խելացի է։

բ) սկսվում  և ավարտվում են բաղաձայնով:
Մասիսը Արեգի հետ խաղում եր այգի մեջ, իրենց շա՜տ լավ ենկերներ են, ամեն օր իրար հետ են խախում։

3. Շարունակեք այսպես. ձայն- անձայն, գույն-անգույն, լույս – անլույս, համ – անհամ, հույս – անհույս, գլուխ – անգլուխ, վերջ – անվորջ, գիր – անգիր, ծայր – անծայր:

4 Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված.

ա/ վերմակ-ածական
բ/  նշան-գոյական սխալ
գ/ ատամ-գոյական
դ/ դպրոց-գոյական

5․ Ո՞րն է տրված նախադասության մեջ գործողություն կատարող բառը:
  Սիդը իր հագուստները վերցրել ու գնացել էր մորաքրոջը կանչելու:

6․Կարդա տեքստը և պատասխանիր հարցին՝

Երկուշաբթի առավոտյան Թոմն իրեն շատ դժբախտ զգաց: Նա միշտ իրեն դժբախտ էր զգում, որովհետև այդ օրով էին սկսվում մի նոր շաբաթվա տանջանքները դպրոցում: Թոմը պառկած մտածում էր: Հանկարծ նա ցանկացավ հիվանդ լինել. Այդպիսով կարող էր դպրոց չգնալ և տանը մնալ:      

Թոմն ինչո՞ւ ցանկացավ հիվանդ լինել։

Որ Թամն դպրոց չգնա։

Մնացորդով բաժաանում մաս 2

1)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 6 է, թերի քանորդը՝ 5,
մնացորդը՝ 3։
6 x 5 + 3 = 33
2)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 13 է, թերի քանորդը՝ 9,
մնացորդը՝ 7։
13 x 9 + 7 = 124
3)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 11 է, թերի քանորդը՝ 2,
մնացորդը՝ 7։
11 x 2 + 7 =29
4) Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
15-ի բաժանելիս։
14

5)Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը
23-ի բաժանելիս։
22

6)Գտիր այն ամենափոքր բնական թիվը, որը բաժանվում է և՛ 4-ի, և՛ 6-ի։
12

7)Գտիր այն ամենափոքր երկնիշ բնական թիվը, որը 4-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 3 մնացորդ։
15

8)Գտիր այն ամենափոքր բնական թիվը, որը բաժանվում է և՛ 8-ի, և՛ 6-ի։
24

9)Գտիր այն ամենափոքր երկնիշ բնական թիվը, որը 8-ի և 6-ի բաժանելիս ստանում ենք 2 մնացորդ։
26

10)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 15 է, թերի քանորդը՝ 6,
մնացորդը՝ 1։
91

11)Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 17 է, թերի քանորդը՝ 4,
մնացորդը՝ 3։
71

12)Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։

Ինքնաստուգում Մաթեմատիկա 28.02

1.Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․

 • 654, 789, 1011, 1023, 9862
 • 356, 105, 100, 98, 99
 • 4569, 1011, 999, 80, 5 ճիշտ

2. Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված աճման կարգով․

 • 5698, 5681, 1562, 100, 24
 • 2, 100, 104, 256, 2689 ճիշտ
 • 56, 100, 120, 125, 124

3.1789 > 17*9 արտահայտության մեջ աստղանիշի փոխարեն ո՞ր թիվը պետք է գրել, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն:

 • 5 ճիշտ
 • 9
 • 8

4. Ո՞րն է թվի գրության 3-րդ կարգի կարգային միավորը։

 • 100 ճիշտ
 • 10
 • 3
 • 30
 • 1000

5. Ո՞րն է թվի գրության 4-րդ կարգի կարգային միավորը։

 • 100
 • 10
 • 4
 • 40
 • 1000 ճիշտ

6. Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 15-ի բաժանելիս։

14

7. Գտիր 18 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

19

8. Գտիր 15 թվի ամենամեծ ու ամենափոքր բաժանարարների գումարը։

16

9. Ո՞րն է ամենափոքր եռանիշ թվի քառապատիկը:

400

10. Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, որի միավորը 1 է, հազարավորը՝ 8, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 3:
38,331

11. Քառակուսու պարագիծը 20 սմ է։ Որքա՞ն է այդ քառակուսու կողմը։

20 : 4 = 5

12. Հաշվիր ուղղանկյան պարագիծը, եթե հայտնի է, որ նրա լայնության և երկարության գումարը 15 սմ է։

30

13.Գտիր այն ամենափոքր բնական թիվը, որը բաժանվում է և՛ 4-ի, և՛  6-ի։
12

14. Գտեք բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է, թերի քանորդը՝ 3, մնացորդը՝ 1։

5 × 3 + 1 = 16

15. Սիրելի սովորողներ, այժմ ինքներդ կազմեք նմանատիպ առաջադրանքներ։